Xây Giá Trị - Tạo Niềm Tin

Báo giá online

Quy trình báo giá

Liên hệ với chúng tôi. Để báo giá nhanh nhất, chúng tôi cần các thông tin sau:
  1. Bản vẽ chi tiết (Định dạng: CAD/PDF/DWG/DXF/DXW/IGES,…)
  2. Vật liệu
  3. Số lượng
  4. Xử lý bề mặt
  5. Vận chuyển
  6. Yêu cầu đóng gói ( nếu có) hoặc bất kỳ yêu cầu khác.