Xây Giá Trị - Tạo Niềm Tin

Quy trình đặt hàng

Quy trình đặt hàng

Chúng tôi cần các thông tin sau:

  • Bản vẽ chi tiết (Định dạng: CAD/PDF/DWG,…)
  • Vật liệu
  • Số lượng
  • Xử lý bề mặt
  • Vận chuyển
  • Yêu cầu đóng gói ( nếu có) hoặc bất kỳ yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ có báo giá cho bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Sau khi báo giá của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến hành ký hợp đồng và đặt cọc (nếu có)

Chúng tôi sẽ sản xuất mẫu , nếu mẫu đạt, chúng tôi sẽ cho tiến hành gia công hàng loại.

Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho khách hàng theo thông tin yêu cầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng ghi nhận và xử lý các thông tin tiếp theo.