Hỗ trợ gia công 5 trục đồng thời cho cả máy tiện phức hợp v?gia công cơ

Chúng tôi hỗ trợ nhiều phương pháp xử lý với thiết bị tạo ra những hình dạng m?các công cụ máy tiêu chuẩn không thể thực hiện được.

Chúng tôi có thể xử lý từ lô nhỏ nhất 1 mảnh đến sản xuất hàng loạt

Đặc biệt, chúng tôi tự tin về đơn giá gia công sản xuất hàng loạt.

Tương thích với nhiều loại vật liệu

Có thành tích về hợp kim chịu nhiệt (titan, Inconel, v.v.). Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nhựa (vật liệu POM, PEEK, MC nylon, v.v.).
Vật liệu tương thích tiêu chuẩn l?nhôm, thép không gỉ, sắt, đồng thau v?đồng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho các tài liệu không được liệt kê ở đây.

Hỗ trợ từ kích thước hạt gạo đến kích thước kiện gạo

Nó hỗ trợ nhiều loại kích cỡ, từ kích cỡ không thể cầm được nếu không có nhíp đến kích cỡ có thể cầm bằng cả hai tay.